מתנדב החודש: גורמן אברהם 
gurman

 ברצוני להודות לך על תרומתך ליישובנו.
לראותך ברחבי הישוב בימי החום, בימי הקור, דבר לא מונע בעדך לסייע ולתרום מזמנך ומרצך לאיכות הסביבה ביישובינו והכל בחיוך.
מזמנך ומרצך לאיכות הסביבה ביישובינו והכל בחיוך, סבלנות והמון רוך.
הנך דוגמא ומופת לכולנו לפעול למען יישובנו.
מי ייתן ותחזקנה ידך ותמשיך בפועלך המבורך
למען הקהילה ואיכות הסביבה. 

    בכבוד  רב
      מוטי חי
   ראש המועצה

 

יהדות תימן

מצבם המדיני של יהודי תימן

גלות תימן הייתה קשה מכל גלות ישראל, לפי שהצרות והפרעונית שבה לא פסקו אפילו שעה אחת אם בגלות בארצות האחרות היו רדיפת היהודים בשפל, הרי שהגזרות והשעבוד היו לחם חוקם של יהודי תימן ומנת יומם.
יחסם של המוסלמים שליטי הארץ ואדוניה או היהודים שהתגיירו בה היה יחס של זלזול כחזקים אל חלשים, מכיוון שהמוסלמים היו שליטי הארץ זאת אומרת שלהם ניתנה הארץ לנחלה ואילו היהודים היו ביניהם עם גולה שאלוהיהם גירשם מעל פניו והפקיד את גורלם לחס המוסלמים ומכאן גם מסתתר הגורם לכך שמושל תימן הסכים לשלוח את היהודים לישראל עם קום המדינה.
בעיני המוסלמים שישבו בצנעה ובסביבותיה, היה היהודי איש חלש ונודד שפרנסתו תלויה בגויי והוא מתכלכל מפירורי שולחנו. אולם בעיירות ובכפרים שבאזורים המרוחקים מן הבירה התפתחו עקב השכנות ושתוף הפעולה ההדדי בחיי היום יום יחסים הוגנים ונוחים בין יהודים למוסלמים במקומות שהיו היהודים ראו המוסלמים חובה לעצמם להגן עליהם וגילו כלפיהם יחס רך וחמלני. לא כן במקומות אשר בהם עשו היהודים חיל בכבוד. הצלחת היהודים עוררה את קנאת המוסלמים ובשעת כושר היו חומסים את היהודים ומורידים אותם מגדולתם. משום כך היו היהודים צנועים והשתדלו שלא להתבלט בעיני הגויים.
יהודים חגגו חגיהם בצנעה ונמנעו מלהופיע בבגדי חמודות מחוץ לשכונות היהודים. בנות היהודים נהגו שלא להופיע בבגדי חג כשהיו עדויות תכשיטים. שמחות היהודים וחגיגותיהם היו שקטות ולא צוהלות ושמחות.
אולם המוסלמים לא הסתפקו במעט היחס והצניעות הליכתם של יהודי תימן ושורה שלמה של גזירות נגזרו כדי להשפילם.
דוגמאות:
באזור הבירה אסור היה ליהודי לחבוש מצנפת לראשו כי היא נותנת לאדם כבוד.
לא הניחו ליהודי ללבוש בגדי לבן כי לבן מסמל חופש והם נראו כמו בני חורין.
יהודי פגש מוסלמי ברחוב חייב היה להקדים לו שלום ב"אדוני" ואילו מוסלמי לעולם לא יקדים שלום ליהודי.
יהודי שרוכב על בהמתו ופגש מוסלמי היה חייב לרדת מהבהמה ולבקש רשות מהמוסלמי לעבור.
יהודים היו פסולים לעדות או לשבועה בבתי הדין של המדינה.
גזירה קשה נוספת נקראה "גזירת המקמצים" שהטילה על היהודים ניקוי צואת אדם להסקת מרחצאות המדינה.
האהבה לארץ ישראל והערגה אליה התבטאו גם בשיחה ובפיוט, שנוצרו ע"י משוררי תימן במשך מאות בשנים.
יצירות הקודש והחול שמקורן באותו מקום "הנשכח מיני רגל" העמיקו את הקשר החזק שלא פסק מעולם בין יהודי תימן לארץ ישראל.

נישואין בתימן

הגיל הממוצע לנישואין לנער היא בין 16 עד 19 שנה. לגבי נערה בין 11 –15 שנה. הקשר בין בני  הזוג נעשה ע"י שדכן אשר עובר מבית החתן לבית הכלה ולהפך. על מנת לשדך בין בני הזוג. לאחר מכן נקבעת החתונה.
אולם לפני החתונה יש אירוסין וחינה.
האירוסין זהו טכס צנוע בו קובעים את תאריך החתונה ובו הכלה כביכול מודיעה למשפחתה על בעלה לעתיד.
החינה זהו טקס רחב יותר וכולל את כל החברים והשכנים והקרובים. כל מכרי החתן והכלה. בטכס זה מביאים את הכלה מביתה עד למקום הטכס, בתופים ובמחולות ולבסוף מחולק חינה לידיים. בטכס זה לבושה הכלה בלבוש אופייני לכלה תמניה.

המורה ותלמידיו

בשעת הלימוד יושב המורה מול הכניסה וכיתות התלמידים סדורות לפניו. עיניו צופות על כל התלמידים והוא מלמד את הכיתות בזו אחר זו. בהתחלה הוא מלמד את כיתה א', וכך הוא עובר מכיתה לכיתה. את היחסים בין המורה לתלמיד קובע המורה.עינוי גופני מותר כחינוך התימני. ההורים מרשים למורה להכות את בניהם אם אינם נשמעים להם.
עיקר הלימוד הוא קריאה. ביאורים אינם ניתנים. משום כך שעות ההסברה הן השעות החביבות ביותר על התלמידים. בשעות האלה המורה אינו רציני כמו בשיעור הלימוד הרגילות והתלמידים זוכים לחזות בבת צחוק על פני המורה. חובתו של המורה היא לא רק ללמד אלא גם לחנך את התלמידים הוא מלמדם נימוסים נאים בכל דרכי החיים חובת הלימוד חלה על כל התלמידים ולא ימצא תלמיד מתחת לגיל 10 מחוץ לחדר. את שכר הלימוד משלמים ההורים כל בית אב שילם לו רקיק לחם ביום חמישי שולחים לו סכום כסף מסוים העניים משלימים כפי יכולתם והמורה לעולם אינו דורש מהם.
קיים קשר הדוק בין המורה להורים. מלמד תינוקות לא נחשב למעמד מכובד כיון שהחברה לא יחסה חשיבות לתקופת הילדות וכיוון שתפקידו המלמד הצטמצם. ולא נדרשה ממנו מומחיות רבה לפיכך פנו למקצוע אנשים בלתי מוכשרים שלא הצליחו למצוא את מיקומם באומנויות אחרות. בישובים צעירים עסקו בלכידת יתומים או נערים מחוסרי פרנסה מאחר שלא נמצא אדם מבוגר שישפיל עצמו בעבודה כזו. המלמד בתימן לא היה זקוק להשוואה או בהכשרה כל הרוצה או כל מי שנאלץ לעסוק בהוראה מחוסר ברירה אחרת פנה למלמדת אף על פי כן אין להסיק מכאן על יחס אדיש ללימוד הילדים, אפילו היה קיים לחץ חברתי על ההורים שלא לימדו את בניהם, ואף נקטו בהם באמצעות כגון:
לא היו סולחים להם.
לא היו מצרפים אותם למניין לתפילה.

יהודי תימן בתקופת התערערות המוסד האימאמי

בתקופת התערערות המוסד האימאמי, בשנת 1834 מת האימאם אלמהדי ובמקומו עלה לשלטון בנו אלאצר עלי, שהודח כעבור 3 שנים וכך נמשכה התקופה שבה עלו אימאמים וירדו לפני מותם. אלנאצר עבדאללה רצה למלא את קופת ארצו ע"י כך שהוא ייקח כספים מאנשים יהודים ויאיים להשמידם אם לא ישלמו כסף. ואמנם הסכימו יהודי צנעה לשלם כספים תמורת שחרור העצורים והחזרת הספרים. אף על פי מאורעות אלו לא התבסס שלטונו של עבדאללה. משרתיו נצטרפו לשבט המדאן והרגוהו בשנת 1940. המצרים הפנו את כוחותיהם ממערת תימן בשנת 1940 וכך קמה מהומה חדשה. במרץ 1842 התחילו התורכים לפעול בעדם באופן ישיר שלא באמצעות המצרים אפשר לומר ששנת 1840 היא השנה שבה נמשכו הרדיפות כנגד יהודי תימן באופן רציף רדיפות שהביאו להתנקות כמעט מוחלטת של צנעה מהיהודים, ולדילדולם הכלכלי של היהודים עד הגיעם לשפל מדרגה. אך לא רק היהודים סבלו מידו הקשה של מוחמד אבן יחיא, שכונה בשם אליתווכל עלי אללא, אלא אף תושביה המוסלמים של תימן. ביחוד ע"י משנהו העריץ אבו זיד אבן חסן אלמצרי.
הפרשה הקשה ביותר שאירעה בימיו של כלאתיווכל היא פרשת המטבע שזהו סיפורו:
הממונה על המטבע בימיו של אלמתווכל היה יהודי ממשפחת אלשבך המפורסמת, הממונה דנן יוסף אלישך מעט ככל הנראה במלאכתו ונתפס בימי האימאם. יוסף אלשיך סיבך בפרשה זו את צורפי הכסף היהודים שבצנעה וכתוצאה מזה לחץ השלטון עליהם בדרך קשה מלווה עינויים כשהמטרה העיקרית היא למלא את קופת האוצר הריקה, מי שהיה בידו לשלם שלם ומי שיכול להימלט נמלט. דוגמא: סלימן אלמסורי לא יכול היה לעמוד בלחץ הקשה והתאבד. באשר לגורלו של יוסף אלשיך נראה שיש לזהותו עם אותו יהודי שהיה מראשי הקהילה בצנעה וסיפר לסבי יעקב סיפור על קורותיו כי המיר דתו ב – 1846 בלחצם של האימם ושריו. ומתוך כוונה להציל חייו.
דבר נוסף שהביא להגברת שנאת הערבים ליהודים היה בזיון שהתורכים שהו בתימן כשהם מצאו מקלט במבצר מפני הערבים. הביאו להם היהודים מזון ומים, תוך ידיעה שבכך הם מסכנים את חייהם ומערערים עוד יותר את יחסיהם עם הערבים.
 

צעקת הקשיש הבודד

צעקת הקשיש/הבודד

 

 • אל תבוא ללותני בדרכי האחרונה, בוא לבקרני בבתי הישן כבראשונה.
 • אל תספידוני לאחר מותי, בואו תסעדוני עוד בי נשמתי
 • אל תבוכני לאחר מותי, בוא וראוני כשעיני פקוחות .
 • על תדברו על טובות אחר מותי,  הכניסו לביתי אורחים ואורחות .
 • אל תזכרוני רק לפי תמונות, באו וראוני בעיניים זקנות.
 • בין הקירות אשא את העבר, בוא ובקרוני פן היה מאוחר.
 • אל תלווני לבית העלמין ברוב עם, מוטב ותבקרוני בבתי מידי פעם.
 • ידוע לכל איש טרדות בביתו ,אבל עם מותו מאום לא ייקח איתו.
 • ·      זכרו את המתים בחייהם  בעודם נושאים, בקבר ביתם מהלכים זועמים.
 • מה יתרון לו לאדם חי על המת, יכול לתקן בדעתו את האמת .
 • · ואם תבוא ללותני בדרכי האחרונה, תשאלו מתי ראיתם אותי חי לאחרונה.

 

 

רישיון נהיגה- ההגה בידיים שלנו

articlesמהי האסוציאציה הראשונה שעולה לכם כשאתם שומעים "גיל 17"? מלבד שיא גיל ההתבגרות, זהו הגיל של רישיון הנהיגה. מתבגרים רבים מייחלים לו במשך כל תקופת נעוריהם- העצמאות, הניידות ואולי גם ה"פוזה" המלווים את קבלת רישיון הפלסטיק. הפנטזיה על הרגע ההוא, שבו תיקח את האוטו של ההורים ופשוט תיסע, משכיחה מהם כל הרהור על האחריות

 

אומרים לא לאלכוהול

articlesאלכוהול הוא סם חוקי המותר לצריכה החל מגיל 18 אך השפעותיו על הגוף עצומות: הוא מדכא את מערכת העצבים, מאט את היכולת לחשוב, לדבר ולזוז, ומאט את הפעילות המוחית והפעילות התאית בחלקי גוף אחרים. יש הטוענים שהאלכוהול מעורר וזאת כנראה בגלל שמערכת הבקרה במוח נפגעת, וגורמת לאדם לאבד שליטה על התנהגותו ועל הדיבור שלו.

 

 


דף 10 מתוך 11
באנר

פנייה למחלקות המועצה

תרומה לקהילה
תשלומים למוסדות

גלריית תמונות: אליכין

 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה

אליכין באינטרנט

facebook
wiki
twitter
באנר
באנר
באנר