articles משרד החינוך קבע חוק חדש שמחייב כל נער מכיתה ט', להתנדב מינימום 60 שעות למען הקהילה, במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי בתיכון. כך בשנים האחרונות, נערים רבים בכל רחבי הארץ מתנדבים בארגונים שונים, כמו- מד"א, משטרת ישראל, פנימיות, תנועות נוער ובבתי ספר שונים. נער שלא ממלא את התנדבותו לקהילה, לא זכאי לתעודת בגרות. מצד אחד,

 

 
 


דף 11 מתוך 11
באנר

פנייה למחלקות המועצה

תרומה לקהילה
תשלומים למוסדות

גלריית תמונות: אליכין

 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה

אליכין באינטרנט

facebook
wiki
twitter
באנר
באנר
באנר