ועדות המועצה


ועדות המועצה – קדנציה שביעית

דוא הדפסה PDF

ועדות חובה:

מס'
שם הועדה
יו"ר הועדה
חברים
 
1
ביקורת
דוד אהרון
אבינועם מצובע, אבשלום צברי
2
הנחות בארנונה
דוד אהרון
בת שבע שמעוני, צפניה אחרק, עו"ד אופיר טבה, מנהלת מח' רווחה, יועץ משפטי, גזבר המועצה
3
ביטחון
צפניה אחרק
איתי דגן, מארק קולברג, אופיר דמארי, איתמר מלכי
4
מכרזים
צפניה אחרק
אבינועם מצובע, דוד אהרון
5
מל"ח
ראש המועצה
עובדי המועצה, ציון דגן, רמי עובדיה,
6
ערר
עו"ד יוגב לוי
עו"ד אלעד עובדיה, שמעון מליח

ועדות רשות:

מס'
שם הועדה
יו"ר הועדה
חברים
 
1
מנגנון
אבינועם מצובע
צפניה אחרק, דוד אהרון, עו"ד אלעד עובדיה
 
2
חינוך ותרבות
ראש המועצה
צפניה אחרק, בת שבע שמעוני, אורית חיים, ענת הריסון יעיש, סמדר מליחי, דבורה לוי, אורית מליחי, אתי חרזי, מתנה לוי, בת שבע בישרי, יהודית אברהם, מיכאל כרבי
3
איכות הסביבה
ראש המועצה
אבשלום צברי, אבינועם מצובע, בת שבע שמעוני, דרור תוהמי, עו"ד אלעד עובדיה, מרדכי עבדיאל, יניב לוי, דרור יעיש, שלמה סייג, שחר כוכבי, מזל לוי, דוד סעדיה
4
הקצאות
ראש המועצה
אבשלום צברי, צפניה אחרק, בת שבע שמעוני, אבינועם מצובע, דוד אהרון, עו"ד אופיר טבה, גזבר המועצה, יועץ משפטי

 

5
תמיכות
ראש המועצה
אבשלום צברי, צפניה אחרק, בת שבע שמעוני, אבינועם מצובע, דוד אהרון, עו"ד אופיר טבה, גזבר המועצה, יועץ משפטי
6
רכש
שמעון עוקשי
דרור תוהמי, עו"ד אופיר טבה, גזבר המועצה, בועז תירם
7
שמות
אבינועם מצובע
בת שבע שמעוני, גילה מסורי, שולי רגב, בועז אושרי, עו"ד עזורי שרוני, משה אחרק

 

1
נציג ציבור לועדת תכנון ובניה "שרונים"
עו"ד יוגב לוי
2
איגוד ערים לכבאות
ראש המועצה
3
נציגת ציבור בועדת בחינה
סמדר מליחי
4
נציג המועצה לרשות הניקוז
ראש המועצה
5
נציג המועצה לאיגוד ערים לאיכות הסביבה
ראש המועצה
6
רכז נגישות
אבנר חלאף

תמיכות

ראש המועצה

אבשלום צברי, צפניה אחרק, בת שבע שמעוני, אבינועם מצובע, דוד אהרון, עו"ד אופיר טבה, גזבר המועצה, יועץ משפטי

רכש

שמעון עוקשי

דרור תוהמי, עו"ד אופיר טבה, גזבר המועצה, בועז תירם

שמות

אבינועם מצובע

בת שבע שמעוני, גילה מסורי, שולי רגב, בועז אושרי, עו"ד עזורי שרוני, משה אחרק

 


באנר

פנייה למחלקות המועצה

גלריית תמונות: אליכין

 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה
 • לחץ להגדלה

אליכין באינטרנט

facebook
wiki
twitter
באנר
באנר
באנר