• פייסבוק
  • יוטיוב

חינוך

פקס:04-6306062
בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןדואל
הילה בן פורתמנהלת מחלקת חינוך046182632hilabp0987@gmail.com
ורד יעישמזכירת מחלקת חינוך050-8767194vered@iula.org.il
יאיר גוטמןמנהל יחידת נוער052-3975738rakazely@gmail.com
אופק פרידרכזת תנועת המושבים054-9462787
איציק אסוליןקצין ביקור סדיר046182618kabas@ely.org.il

יחידות