• פייסבוק
 • יוטיוב

בטחון וחירום

​​​​משימות המ​​​חלקה:

 • הכנת מוסדות המועצה למצבי חירום ברגיעה ובשעת חירום.

 • הידוק שיתוף הפעולה בין המועצה לגורמי החירום וההצלה.

 • ריכוז וועדת מל"ח.

 • אבטחת ומוסדות חינוך.

 • אבטחת אירועים יישוביים.

 • אחזקת המקלטים הציבוריים.

 • אחזקת מחסני החירום.

​​​מל"ח (משק לשעת חירום)

מטרות:

המשך קיום האלמנטים החיוניים של משק האזרחי בשעת חירום, על ידי הבטחת המשך קיומם של השירותים והצרכים החיוניים לאוכלוסייה האזרחית.

מתן תמיכה להמשך פעילותו של המשק גם מעבר למוגדר כחיוני וזאת כעזרה למאמץ הלאומי בשעת חירום.

​תפקידים שבשגרה:

תכנון וביצוע תרגילים.

ביצוע ביקורת מוכנות

ביצוע הדרכות והשתלמויות

קיום קשרים שוטפים לתיאום עם גורמי ההצלה

ארגון וריכוז פעילות ועדת מל"ח.

​​פס"ח (פינוי, סעד, חללים)

אחראי – בני לוי

​​​משימות​:

 • קליטת אוכלוסייה מפונה מאזורי אסון/ אירוע

 • הכנה, ארגון והפעלת מתקנים לקליטת אוכלוסייה

 • תכנון, הכשרה והדרכה של כח אדם לביצוע המטלות

 • טיפול בחללים האזרחים בשעת חירום, זיהוי וקבורה.

 • תכנון אמצעים לביצוע המטלות


מספרי טלפון ​חיוניים

 • משטרה (100)

 • מגן דוד אדום (101)

 • כיבוי אש (102)

 • חברת חשמל (103)


בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןדואל
אבנר חלאףקב"ט04-6182628kabat@ely.org.il

יחידות