• פייסבוק
 • יוטיוב

אבטחת מוסדות חינוך

מחלקת אב:בטחון וחירום

ביטחון מוסד​ות חינוך​

אבטחת בית הספר והגנים מתבססת על מאבטח צמוד.
המאבטחים במוסדות חינוך אילו חמושים ובעלי קורס הכשרה למוסדות חינוך.

​​​תפקיד המאבטח:

 1. ביצוע סריקת בוקר לפני הגעת הילדים לבית-הספר וסריקה לפני כל הפסקה ובסיום הלימודים. 
 2. סיוע בכל נושא ביטחוני. 
 3. ביצוע בקורת ובדיקת הנכנסים לשערי ביה"ס ורישומם. 
 4. מניעת כניסת אנשים ורכבים זרים - לא רצויים. 
 5. פיקוח מבחינה ביטחונית על הנעשה בחצר בית-הספר. 
 6. הרתעת פעילות עוינת, בעצם הימצאותו בשטח ביה"ס. 
במקרה של פעילות חבלנית עוינת במוסד - כניסה ללחימה עם התוקף, עד גמר האיום.​​

אמ​צעים

 • נשק מסוג אקדח
 • אינטרקום למזכירה
 • ציוד עבור המקלטים.

גי​​דור

בית-הספר מגודר בגדר תקנית.

עב"ט בית ​הספר:

 • תפקידו לסייע בהוצאה אל הפועל של הנחיות הביטחון והבטיחות בשעת חירום.
 • להיות הנציג המקומי המקצועי המייצג את הביטחון והבטיחות במוסד החינוכי.

אבטח​​ת אשכול גנים.

אבטחת גני הילדים מתבססת על אבטחת שומר צמוד.
המאבטח במוס"ח חמוש בעל קורס הכשרה למוסדות חינוך.

יחידות