• פייסבוק
 • יוטיוב

מוסדות חינוך

סמל מועצה
מנהל:הילה בן פורת
מחלקת אב:חינוך

​​​​​גני י​​לדים

שם ה​​גןתפקידשםכתובת הגן​​טלפון פרטי
טלפון בגן
גן נורית לגילאי 4-5גננת
אווה פרג'ון
רח' השחף ,אליכין0504844716
04-6366810

גן נורית לגילאי 4-5סייעתדינה אחרקרח' השחף ,אליכין050-8767196
04-6366810
גן נרקיס לגילאי 4-5גננתמתנה לוירח' השחף, אליכין052-285717504-6366814
גן נרקיס לגילאי 4-5סייעתאילנה דוד
רח' השחף ,אליכין0508767193
04-6366814
גן כלנית לגילאי 3
גננתבושמת פליישררח' השחף ,אליכין052-6467673
04-6366410
גן כלנית לגילאי 3
סייעתאלונה דוד
רח' השחף ,אליכין0545307840
04-6366410

גן רקפת לגילאי 3
גננתאושרית חיון
רח' השחף, אליכין0542325956
04-6366319
גן רקפת לגילאי 3
סייעתסיגי אמררח' השחף, אליכין050-876719304-6366319
גן ורד גילאי 4
גננתרויטל חזן חג'ג'רח השחף ,אליכין050-998069504-6943106
גן ורד גילאי 4
סייעתורדה חסידרח' השחף, אליכין
052-625156404-6943106
גן ורד גילאי 4
סייעתיפה בארי
רח' השחף ,אליכין0525903173
04-6943106

 

צהרון מ​​ועצה

 • צהרון גני ילדים של המועצה בין השעות 14:00-17:00
  • גן כלנית- גילאי 3
  • גן נרקיס- גילאי 4-5
  • גן ורד - גילאי 4
 • צהרון "ניצנים " לכיתות א-ב
  מתקיים בבית ספר רמב"ם בין השעות 14:00-17:00
 

חופשות ​​לפ​​י משרד החינוך

 

ביה"ס יסודי רמ​​ב"ם

ביה"ס ממ"ד יסודי רמב"ם לחיים משותפים
מנהלת ביה"ס: שלומי אטיאס
סה"כ תלמידים:  מכיתה א' עד ו':  147
טלפון ביה"ס: 04-6365850
פקס ביה"ס: 04-6301503


בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןדואל
אושרית חיוןגננת גן רקפת04-6366810oshrith12@gmail.com
רויטל חגגגננת גן ורד04-6943106revitalh025@walla.co.il
מתנה לויגננת גן נרקיס04-6366814matanalevi@walla.co.il
אווה פרג'וןגננת גן נורית04-6366319eva0farjon@gmail.com
בושמת פלישרגננת גן כלנית04-6366410bosmatyom@gmail.com

יחידות